Skellefteå samtalsterapi

Samtalsterapi med KBT

KOGNITIV BETEENDETERAPI

Med nyfikenhet och ett icke dömande förhållningssätt tittar vi på hur du gör idag och vilka konsekvenser det ger. Sedan lägger vi fokus på att skapa nya förhållningssätt och beteenden genom självmedvetenhet och övningar.


Vi arbetar med de tankar, känslor och beteenden som uppkommer i speciellt viktiga situationer för dig. 


Fokus ligger hela tiden på att ha en öppen dialog om vad vi arbetar med. Samtalen ska både kännas värdefulla i stunden och på lång sikt.


Samtalsterapi online


För samtalen behöver du ha Zoom installerat. Jag kommer att skicka en länk till dig innan samtalet och släpper in dig från det digitala väntrummet när din tid börjar.


Det går bra att bara ses online eller att kombinera med samtal i Skellefteå.


Priset för Samtalsterapi online är 1100kr/50min.


 Samtalsterapi i Skellefteå


För samtalsterapi i Skellefteå är du välkommen till The Great Northern. När du kommer in genom entrén går du direkt till höger. Då kommer du att se caféet till vänster och en korridor rakt fram. Du följer korridoren och längst ner i den finns det stolar som du kan sitta och vänta på. Jag kommer ut den tiden vi har bokat.


Priset för Samtalsterapi i Skellefteå är 1100kr/50min.

SÅ SÄGER KUNDERNA

FÖRTROENDE OCH TRYGGHET


“Samtalen med dig har varit till stor hjälp för mig. Du har en förmåga att få fram saker jag inte tänkt på innan och jag i vanliga fall har svårt att öppna upp mig, men med dig var det annorlunda. Du förmedlar ett sånt förtroende och trygghet så det kändes aldrig konstigt att visa sig så sårbar för dig. Du är helt enkelt rätt person på rätt plats 🙂 Tack för alla samtal och att du fått mig att inse en hel del.”

Kund som gått samtalsterapi med onlinesamtal

NYTT SÄTT ATT TÄNKA

"Jag tycker det varit väldigt värdefullt att gå hos Annette. Det har lett till att jag fått ett nytt sätt att tänka kring mig själv, gränssättning och vad som är viktigt för mig. Något som ständigt är en pågående process men tack vare samtalen upplever jag att jag har verktyg att checka in med mig själv bättre.”


Kund som gått samtalsterapi

KUNDE SÄNKA STRESSNIVÅN

"Då jag träffade Annette var jag i en mentalt jobbig punkt i livet. Genom de arbete vi har gjort har jag fått jobba med både den ursprungliga anledningen till varför jag ville/behövde träffa henne. Men även med de saker/känslor som jag ansåg att jag redan hade processat, men som det egentligen behövdes ytterligare arbete med. Hon har fått mig att tänka tillbaka på minnen och händelser i mitt liv ur ett nyare perspektiv, samt gett mig de verktyg som jag försöker konstant använda mig av för att hantera de situationer som sker under livets gång.


En sak som jag har uppskattat under samtalen är hur hon har kunnat organisera upp ämnena vi pratat om samt satt stopp då jag exempelvis skenat iväg. Hon ser till att både jag och vi tillsammans kan uppfatta allt som sägs.!"


Kund som gått samtalsterapi

Har du frågor?

När du gjort en intresseanmälan får du mer information om bokningar och betalningar. Du har möjlighet att ställa frågor som du har och när det känns bra hittar vi en tid för ett första samtal.