Skellefteå samtalsterapi

Kunskap och färdigheter i självledarskap och stresshantering

Föreläsning

Digital 45-minuters föreläsning inom självledarskap och stresshantering

3h utomhus med tema kommunikation- och stresshantering (ej fysiskt krävande)

Ledarskapsutbildning


Digital utbildning i självledarskap och stresshantering

Förändringarnas tid

Vi står i förändringarnas tid. Många företag arbetar aktivt med att anpassa organisationen på grund av coronapandemin, digitaliseringen och den gröna omställningen. En naturlig reaktion av förändringar är att uppleva ovisshet inför vad som kommer, känna stress och reagera med motstånd. Jag hjälper företag att stärka ledare och medarbetare för att möta och hantera den förändring som planeras eller pågår i organisationen just nu.

Aktuell föreläsning just nu


Vad kan vi göra för att må bra och hålla över tid? Vad kan vi påverka och inte? Här får ni verktygen för att kunna hålla i och hålla ut i pandemin. 

Hantera stress och skapa daglig återhämtning i distansarbetet 

Digital föreläsning via Zoom 45min. Kan bokas under april, maj och juni. 

Teambuilding


Längtar ni efter att ha kul tillsammans utomhus? I denna teambuilding får arbetsgruppen på ett lättsamt och samtidigt lärorikt sätt öva sin kommunikation och problemlösningsförmåga tillsammans. Teambuildingen kan ske på olika platser utomhus och är inte fysiskt krävande. Planerar ni för en konferens med teambuilding som ett inslag rekomenderar jag Munkviken- Läger & Konferens som erbjuder en avkopplande och havsnära miljö.


Ledarskapsutbildning

På grund av corona, digitaliseringen och den gröna omställningen förändras arbetslivet i hög takt just nu. Ett arbetsliv som på många sätt utmanar oss och skapar stress. Du kanske också har hört att stress inte är farligt så länge vi får återhämtning? Men hur lätt är det i praktiken när hjärnan går på högvarv? Här får ni verktygen för att skapa ett hållbart arbetsliv med närvaro och engagemang. 

Självledarskap och stresshantering

Digitala föreläsningar

Digitalt stresstest

Verktyg baserade på KBT