Skellefteå samtalsterapi

Såhär kan du du utveckla ditt självledarskap

STRESSHANTERING OCH SJÄLVLEDARSKAP

Digital workshop för en grupp ledare där ni får öka er självmedvetenhet om stress och återhämtning och skapa en orubblig grund i ett utmanande och digitalt i arbetsliv. 

INDIVIDUELL COACHNING 

Individuella coachningssamtal digitalt för dig som ledare där du får stöd i att implementera stresshantering och självledarskap i ditt arbetsliv. 

Upptäck möjligheterna att se på stress och återhämtning ur ett funktionellt perspektiv och skapa förutsättningar att agera klokt på kort- och långsikt.