Skellefteå samtalsterapi


Kunskaper, insikter och nya färdigheter i stresshantering för företag


Individuella samtal

Teambuilding

Föreläsningar

Förändringarnas tid

Vi står i förändringarnas tid. Många företag arbetar aktivt med att anpassa organisationen på grund av coronapandemin, digitaliseringen och den gröna omställningen. En naturlig reaktion av förändringar är att uppleva ovisshet inför vad som kommer, känna stress och reagera med motstånd. Jag hjälper företag att stärka chefer och medarbetare för att möta och hantera den förändring som planeras eller pågår i organisationen just nu.

Effektiv återhämtning under arbetsdagen

Ett arbetsliv som innehåller utmaningar och krav innehåller på ett naturligt sätt också stress. Förmågan att pausa och stärka upp förbrukade resurser under arbetsdagen har stor betydelse för hur ni kommer kunna hantera problem och utmaningar i er organisation. Jag hjälper er att skapa effektiva återhämtningsstrategier som gör er konkurrenskraftiga.

Skapa effektiva återhämtningsstrategier och bli starkare som organisation. 

Genom att kunna ge och ta feedback, föra en dialog om stressorer såväl som lösningar av problem stärker ni samarbetet på arbetsplatsen. 

Kunskaper, insikter och nya färdigheter

Individuella samtal

Individuella samtal riktas till ledare och medarbetare som vill hitta individuella lösningar och strategier för stress- och återhämtningshantering i arbetssituationen. Reflektion blandas med färdighetsträning med målet att skapa förändringar som gör skillnad i arbetslivet. Samtalen kan ske online, på The Great Northern i Skellefteå eller på ert företag. Individuella samtal kan även kombineras med andra tjänster för hela gruppen. Kontakta för behovsinventering, upplägg och offert.  

Teambuilding

Teambuilding med inriktning stresshantering och kommunikation är för arbetsgrupper som på ett lättsamt och samtidigt lärorikt sätt vill lösa uppgifter tillsammans, bli bättre på att förstå källan till vad som stressar och träna på att ta emot och ge feedback. Teambuildingen kan ske på olika platser utomhus och är inte fysiskt krävande. Planerar ni för en konferens med teambuilding som ett inslag rekomenderar jag Munkviken- Läger & Konferens som erbjuder en avkopplande och havsnära miljö. Kontakta mig för upplägg och offert för teambuilding. 

Föreläsningar

Föreläsningar inom stresshantering ger kunskap och inspiration till ett hållbart och engagerande arbetsliv. I föreläsningsform får ni tips på olika återhämtningsstrategier, hur ni kan göra för att skapa balans mellan arbete och fritid och hur ni kan agera flexibelt i utmanande och stressiga perioder. Föreläsningar kan även kombineras med individuella samtal för att skapa nya färdigheter och strategier i specifika situationer. Föreläsningarna sker digitalt via Zoom. Kontakta mig för upplägg och offert för en digital föreläsning.